Uslovi korišćenja System One servisa

Upoznajte se sa uslovima servisiranja proizvoda u garantnom i vangarantnom roku.

Predajom Vašeg uređaja kurirskoj službi potvrđujete da ste kao korisnik naših usluga saglasni sa sledećim uslovima:

 • Da sva zvanična komunikacija i obaveštenja na relaciji korisnik-servis-korisnik budu vršena putem elektronske pošte,
 • Da prilikom slanja uređaja na popravku dostavi svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, br. mob. telefona, email adresa ili podatke o firmi ukoliko šaljete uređaj kao pravno lice),
 • Da prilikom slanja uređaja u servis isti upakuje u originalno pakovanje ili drugo adekvatno pakovanje koje će obezbediti siguran transport uređaja i eliminisati mogućnost fizičkog oštećenja,
 • Da se transport uređaja vrši kurirskom službom pod uslovima koje ista propisuje, kao i da je obavezno navesti vrednost pošiljke prilikom slanja uređaja na servis,
 • Da za potrebe popravke u garantnom roku obezbedite i prilikom predaje uređaja dostavite validan dokaz o kupovini (fiskalni račun i ispravno popunjen garantni list),
 • Da prilikom predaje uređaja dostavite sve potrebne i detaljne informacije o vrsti kvara koje će servisu pomoći u dijagnostici,
 • Da servis ne garantuje da usled vrste kvara ili servisnih aktivnosti neće doći do trajnog gubitka podataka i/ili softvera i da ne snosi odgovornost, ukoliko do toga dođe,
 • Da ste odgovorni za vraćanje svih svojih podataka i instalaciju softvera nakon izvršene popravke, ukoliko je usled vrste kvara ili servisnih aktivnosti došlo do delimičnog ili potpunog gubitka istih,
 • Da ste u obavezi da pripremite i dostavite instalacione medije operativnog sistema i/ili dodatni pribor ako je isti potreban za dijagnostiku i tok popravki,
 • Da u toku garantnog perioda svi pokvareni i zamenjeni delovi postaju vlasništvo prodavca ili proizvođača kome ih servis odmah i vraća,
 • Da ukoliko nisu zadovoljeni uslovi popravke u garantnom roku, po cenovniku servisa platite sve prihvaćene, a izvršene usluge i utrošeni materijal ili dijagnostiku kvara u slučaju odustajanja od popravke,
 • Da po cenovniku servisa platite dijagnostiku kvara uređaja u vangarantnom periodu, a koji se ne može popraviti zbog stepena oštećenja, nedostatka rezervnog dela i/ili korisnik odustane od popravke,
 • Da ćete izmiriti sve troškove pre preuzimanja uređaja iz servisa, a najkasnije 30 dana nakon što vas servis na predviđen način obavesti o završetku servisnih aktivnosti,
 • Da u slučaju neizmirenja troškova u roku od 30 dana, servis ima pravo da uređaj uputi na reciklažu. Izuzetak može biti pisano obaveštenje korisnika o trenutnoj sprečenosti ne dužoj od 30 dana,
 • Da u slučaju popravke u toku garantnog roka servis može sve relevantne podatke o korisniku proslediti proizvođaču u svrhu ostvarivanja prava na besplatnu popravku.

Odustajem Prihvatam uslove korišćenja System One servisa

Back to Top

Ukoliko želite da pristupite web sajtu, saglasni ste da koristite "kolačiće". Više informacija

Postavke kolačića na našoj web stranici postavljene su da "omogućavaju kolačiće" kako bismo vam omogućili najbolje iskustvo u pretraživanju. Ako nastavite da koristite našu web stranicu bez promene podešavanja kolačića ili ako kliknete na "Prihvati" ispod toga, pristajete na uslove.

Zatvori